צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

יהודה דבורקין

יהודה דבורקין
יוזמות יהודיות-בריטיות להשבת קניין תרבותי יהודי לאחר השואה
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

מחקרו של יהודה מנסה למפות ולנתח את היוזמות היהודיות-בריטיות להשבת קניין תרבותי לאחר השואה ואת התהליך כפי שהתרחש בפועל באזור הכיבוש הבריטי. זאת באמצעות ניתוח פוליטי-ארגוני וכרונולוגי של היוזמות השונות כפי שהתעצבו בבריטניה על ידי מנהיגי ציבור, פעילים וארגונים יהודיים שונים. המחקר מבקש לנתח את האידיאולוגיות המקומיות שעמדו בבסיס היעדים השונים והצורות השונות שהוצעו כפתרון לקניין התרבותי לכשיושב ומנסה להראות כיצד הציונות האנגלית, הפטריוטיות האימפריאלית ורגשי השייכות ל"קהילה היהודית הכלל-אירופאית" שיחקו תפקיד משמעותי הן בשלבים שלפני ההשבה בפועל והן במהלך תהליך ההשבה עצמה.