צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

טלי בוסקילה

טלי  בוסקילה
"ראשית החיים בתפיסה העממית של יהודי האימפריה העות'מאנית"
בהנחיית פרופ' ירון בן נאה ופרופ' אלישבע באומגרטן

מטרת המחקר היא להציג תמונה כוללת של ראשית מחזור החיים בחברה היהודית העות'מאנית במרחב המזרח תיכוני, הכולל את ארץ ישראל, סוריה ומצרים, תוך התמקדות ביהודי ארץ ישראל. העבודה תנסה להתחקות אחרי שלבי ההיריון והלידה כפי שנתפסו, נחוו והתרחשו, ממגוון זוויות מבט.

הכתבים הרפואיים של יהודי התקופה, כמו גם אזכורים שונים של פרקטיקות רפואיות ומרשמי תרופות המצויים במקורות נוספים, יאפשרו להבין את תפיסת הגוף ותפקודו בכל הנוגע לשלבים ה"טבעיים" של ההיריון והלידה ולנתח את קווי הדמיון והשוני בין רפואה עממית למלומדת. במקביל, מגוון דרכי ריפוי "מאגיות", שמטרתן הסתייעות בכוחות עליונים לצורך טיפול ופתרון של בעיות רפואיות, יוסיפו רובד נוסף של הבנת התפיסה הרפואית והדתית ויחשפו בפנינו חלק מהפרקטיקות ששימשו להגנה ולשמירה על האם והנולד. ניתוח תפיסה רפואית מורכבת זו, תוחם את טווח הזמן של המחקר לסוף המחצית הראשונה של המאה ה-19, אז החלו ניצניה של הרפואה המודרנית בארץ ישראל וסביבתה, בעקבותיה, השתנתה בהדרגה תפיסת העולם הנזכרת. לצדם של היבטים אלו, יבחן תהליך הלידה עצמו וכן יחקרו הטקסים שלוו את היולדת ואת התינוק בימים שלאחר הלידה, מתוך ניסיון להבין את המשמעויות החברתיות, המגדריות והקהילתיות העומדות בבסיסם ואת תפקידיהם הפונקציונליים, ליחיד ולחברה.