ד"ר חנן בירנבוים

חנן בירנבוים

עמית הוראה בחוג להסטוריה של עם ישראל

אני נשוי, אב לארבעה ילדים, מתגורר בירושלים

סיימתי דוקטורט ב 2006 בנושא: 'ההקפדה על טהרת הגוף בקרב החברה היהודית בארץ ישראל בימי 

              בית שני'.     בהנחיית פרופסור מ"ד הר

 תחומי העניין שלי: תולדות ההלכה הקדומה: ההלכה שבמגילות קומראן, ההלכה הכיתתית

פרסומים מרכזיים – ארבעה מאמרים לדוגמה:

             'מעמדה ההלכתי של ירושלים במגילת ממ"ת, ב'חזון החיות' (ספר חנוך) ובספרות התנאים', מגילות, ז (תשס"ט), עמ' 17-3

              'טומאת נוכרים בעת העתיקה', קתדרה, 139 (2011), עמ' 30-7

             'Tevul Yom and the Red Heifer: Pharisaic and Sadducean Halakah', Dead Sea Discoveries, 16 (2009): pp. 254-273

             ''Expelling the Unclean from the Cities of Israel and the Uncleanness of Lepers and Men with a Discharge according to 4Q274 1 I', Dead Sea Discoveries, 19 (2012), pp. 28-54

 

פרסים:  2003           פרס על שם מנחם שטרן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית

 

                               פרס על שם ליליאן מנדוזה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית