צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

חן עמרם

חן  עמרם
תלמידת 'רביבים'- תואר שני בחוג להיסטוריה של עם ישראל
בהנחיית ד"ר ענת הלמן

כוונות מחקריות:

העשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל היה עמוס באירועים היסטוריים ותמורות קיצוניות. באותן שנים, כמצופה ממדינה שזה עתה קמה, החלו קובעי המדיניות לייסד ולעצב את המערכות הציבוריות והממלכתיות של ישראל, לרבות מערכת החינוך. בשנים אלו נקבעו דפוסי השליטה והפעולה של משרד החינוך על מערכות החינוך בישראל. עוד באותו הזמן גם הוגדרו המטרות, דרכי הפעולה והמבנה הארגוני של מערכת החינוך; לראייה, שני חוקי היסוד- חוק לימוד חובה (תש"ט) וחוק חינוך ממלכתי (תשי"ג). העובדה שמערכת החינוך בישראל לא התעצבה משיקולים פדגוגיים-חינוכיים גרידא כבר ידועה. לדוגמא, מחקרה של רחל אלבוים-דרור, אשר הצביעה על כך שמערכת החינוך העברית (טרם קום המדינה) כפי שהתעצבה אינה תוצאה של הליך קביעת מדיניות מודע ומכוון לבדו; אלא תולדה של התפתחויות נסיבתיות ותוצאות לוואי. במחקרי אבקש לבחון האם ניתן להחיל קביעה זו גם על העשייה החינוכית בעשור הראשון למדינת ישראל. כלומר, האם האירועים שהתרחשו באותו עשור השפיעו על מערכת החינוך וכיצד. מחקרי עתיד לעסוק בקשר שבין ההיסטוריה והחברה לבין עיצובה של מערכת החינוך בעשור הראשון למדינת ישראל. במסגרת זו אבקש להוכיח כי מערכת החינוך נוצרה כתוצאה מיחסי הגומלין בין המערכת עצמה, כמכשיר האולטימטיבי לעיצוב החברה, לבין החברה והאירועים ההיסטוריים שהתרחשו בה. אני מקווה כי בסוף העבודה אוכל להצביע על הגורמים המורכבים שהשפיעו על מקבלי ההחלטות במשרד החינוך ועל השדה החינוכי 'בשטח'; ובכך עיצבו את מערכת החינוך כפי שאנו מכירים אותה היום בפועל.