צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר נח חכם
טלפון: 02-5883539; דוא"ל: noahh@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

הילה בהרד

הילה  בהרד
"היתוך בחום נמוך": יחסים בין-עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים
בהנחיית ד"ר ענת הלמן ופרופ' עוזי רבהון

מחקר זה בוחן את היחסים בין עולים יוצאי עדות שונות שנקלטו במחנות ומעברות העולים בתקופת העלייה ההמונית, ומתמקד בנושא, שעד כה התבוננו בו רק מנקודת מבט של הקולטים או ממרחק הזמן, ובעקבות שינויים שחלו בחברה הישראלית. המחקר אינו מפריד בין אשכנזים לספרדים בלבד, אלא בין קבוצות עדתיות מגוונות ומובחנות יותר. הגדרת המאפיינים הייחודיים של מחנות ומעברות העולים כמסגרת קליטת הגירה, והשוואת מאפיינים אלו עם תהליכים ומסגרות של קליטת הגירה אחרות, מאפשרים בחינה של היחסים בין העדות תוך התייחסות למבנה החברתי הייחודי שאפיין אותם. מחקר זה צפוי לתרום תרומה לתיאור של התופעה הבין-עדתית בקרב העולים פנימה, בינם לבינם, וכפי שהתרקמו בתקופה הנדונה עצמה, ולזהות תהליך היסטורי, שניכר בו ממד מרשים של שיתוף פעולה, חיי יום יום משותפים ודפוסים מפתיעים של קשרים בין-עדתיים שהופיעו במסגרת החיים במרחב המשותף של מחנות ומעברות העולים, תהליך היסטורי המגדיר יחסים קבוצתיים, שיתכן ונבלע בסערת העלייה ההמונית וקליטתה במדינת ישראל, ונדחק לשוליים ההיסטוריוגרפים עקב ההתמקדות ביחסים שבין קולטים ונקלטים.