צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר נח חכם
טלפון: 02-5883539; דוא"ל: noahh@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

דקלה ריבלין כ"ץ

דקלה  ריבלין כ"ץ
מהמרחב העות'מאני למרחב הישראלי: לאומיות וזהות מרחבית אצל אליהו אלישר
בהנחיית ד"ר דימיטרי שומסקי

 

אל מול הזהות היהודית-ציונית המזרח-אירופית שהביאו עימם בני העלייה השנייה לארץ ישראל, תחת השלטון העות'מאני התפתחה זהות אימפריאלית של ספרדים ואשכנזים כאחד, ששאבה את מאפייניה מן התרבות המקומית. אמנם, בשלהי התקופה העות'מאנית שאפו חלק מאנשי העלייה השנייה לייצר זיקה תודעתית למרחב העות'מאני ולמדינה העות'מאנית. בעיניהם, היהודים בעלי הזהות הרגיונלית, דוברי הערבית, שהכירו את מנהגיהם ותרבותם של הציבור הערבי המקומי, נתפסו כחולייה מקשרת בין היישוב לאוכלוסייה הערבית ולשלטון העות'מאני. אך לאחר מלחמת העולם הראשונה, עם כיבוש הארץ על ידי הבריטים וביסוס המנדט על ארץ ישראל מאזן הכוחות נע לטובת הבחירה בזהות בעלת אוריינטציה מערבית-אירופאית. מאזן כוחות זה נשמר עד קום המדינה ולאחריה.

מחקר זה עוסק באליהו אלישר ובגישתו ההיסטורית שייצגה נקודת מבט רווחת בקרב אישים ספרדיים מן הקהילה הירושלמית. אלישר שהיה ממבטאיה המאוחרים של נקודת מבט הנטועה עמוקות במרחב הים-תיכוני, ניתח את החברה הארצישראלית והישראלית מן התקופה המנדטורית ועד שנות השבעים תוך התייחסות והתכתבות מתמדת עם העבר היהודי הקרוב של המרחב הארצישראלי והמזרח-תיכוני שקדם להצהרת בלפור. נקודת מבטו מציעה תיאור ופרשנות היסטוריים השואפים להכיל את מורכבות הקיום הרב תרבותי של יהודים ושאינם יהודים במרחב הארצישראלי.