דניאל ש. גרוס

דניאל ש. גרוס
אסכולה של היסטוריונים ציונים אמריקנים
בהנחיית פרופ׳ אלי לדרהנדלר

במסגרת הקשר חברתי-תרבותי, ותוך שימוש בניתוח היסטורי-אינטלקטואלי, השאלה המנחה את עבודתי היא: האם קבוצה פרטיקולארית של הוגים והיסטוריונים יהודים אמריקאים יכולה להיחשב כמעצבת שיח ציוני מקביל לשיח שהתנהל בקרב עמיתיהם הישראליים? על מנת לענות על שאלה זו, אגדיר את הנושאים הייחודיים הנוגעים לנקודת המבט הציונית-אמריקנית. אעשה זאת תוך כדי התחקות אחר היסודות האידיאולוגיים שבמחקרים ההיסטוריים שפרסמו החוקרים בן הלפרן, אברהם (ארתור) הרצברג ויהודה ריינהרץ.