צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

אריה ברנשטיין

אריה ברנשטיין
הזרם המדיני המתון בציונות הדתית בתקופת המנדט
בהנחיית ד"ר דימיטרי שומסקי

מחקר זה יבחן קבוצה מרתקת בתוך הזרם המדיני המתון, שידעה לשלב יחדיו תפיסות דתיות והומניסטיות, אך שלא נחקרה עדיין באופן שיטתי.

העבודה תיתן את נקודת המבט ההיסטורית שמועטה במחקר על הציונות הדתית. היא תבחן לאורך זמן את המגמות והתמורות שעברו העמדות של אישים והקבוצות המרכיבים את הזרם המתון בציונות הדתית. כמו כן, עבודה זו תוסיף גם את נקודת המבט המדינית, שאף היא  מועטה מאוד במחקר של הציונות הדתית ומועטה עוד יותר לגבי שנות המנדט. העבודה תראה שמתינות מדינית אפשרית גם אצל הציונות הדתית. האופי המגוון של הזרם המתון יתרום גם להבנת המורכבות וצדדיה המגוונים של הציונות הדתית. העבודה תתרום גם למחקר על הזרם המדיני המתון (הציוני - כולו) ביישוב היהודי. העבודה יכולה גם לתרום להבנת הזרם ההומניסטי בעולם כולו. כיצד אדם מצליח להחזיק בעמדות הומניסטיות בעולם שהגיע לשפל מוסרי במלחמת העולם הראשונה והשנייה(? כיצד אדם מצליח לשלב בין עמדות הומניסטיות ודתיות?