צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

אריאל סמואל

אריאל סמואל
בישוף היהודים מצל: מנדל רוזנבאום – מנהיגותו ופועלו בקרב יהודי גרמניה במאה ה-19
בהנחיית פרופ' אלי לדרהנדלר

 

נושא המחקר שלי הוא: בישוף היהודים מצל: מנדל רוזנבאום – מנהיגותו ופועלו בקרב יהודי גרמניה במאה ה-19. בהנחיית פרופ' אלי לדרהנדלר.

מגמת חיבורי היא התחקות אחר דמותו של מנדל רוזנבאום (1868-1782) ואחר פועלו. כיחיד וכאיש ציבור, שימש רוזנבאום חולייה משמעותית בשרשרת התפתחותה של הפוליטיקה היהודית המודרנית. הוא שימש "שתדלן" בבוואריה והיה ממנהיגי היהדות האורתודוקסית שם במשך יותר ממחצית המאה ה-19. באמצעות מחקרי ודרך בחינת תולדותיו של רוזנבאום ופעולותיו, אני מבקש להציע אשנב לחקר שאלות רחבות יותר לגבי תולדות יהודי גרמניה במאה ה-19, ובעיקר מההיבט האזרחי שלהם, הן בהקשר של היחיד והן בהקשר הציבורי. יתר על כן, אפשר יהיה להשתמש במחקר זה כדי לעקוב אחר ראשיתה של העשייה הכלל-יהודית שחבקה את כלל הזירה האירופאית ונגעה גם ביישוב ארץ ישראל בתקופה האמורה. לפנינו אפוא מקרה בוחן אשר באמצעותו אני מבקש ללבן סוגיות שעד כה לא זכו לניתוח בספרות המחקר. אכן, העסקנות היהודית בהחלט נדונה ברמה ארצית ובין-לאומית, אולם הממדים הקהילתיים-מקומיים עשויים להשלים את התמונה ההיסטורית ולהראות אותה מזוויות נוספות.