צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

אספהאן בהלול

אספהאן  בהלול
עיצוב והבנייה של שיח השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל בין השנים 2015-1945
בהנחיית ד"ר עמוס גולדברג ופרופ' הלל כהן

במחקר זה בכוונתי לחקור את עיצוב והבניית השיח על אודות השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל משנת 1945 ועד ימינו – נושא שכמעט ולא נכתב עליו מאום. העבודה תרחיב את היריעה של עבודת התיזה אשר כתבתי באוניברסיטת חיפה ושעסקה בשאלה: איזה סיפור מספרת העיתונות בשפה הערבית בישראל וכותבת על נושא השואה משנות השמונים עד לשנות האלפיים.

 

ההנחה היא כי רבות נכתב על משמעות זיכרון השואה וניצוליה כחלק מהזיכרון הקולקטיבי היהודי בחברה הישראלית, אולם מעט נכתב על השואה מנקודת מבט מחקרית  שבודקת בצורה יסודית את הנרטיב הערבי פלסטיני, בין השאר גם מתוך זיקתו לנרטיב היהודי הדומיננטי שמספרת חברת הרב בישראל. לפיכך, מחקר נוכחי זה יהווה המשך לעבודת התיזה אותה כתבתי, וינסה לחשוף את הייצוגים של  זיכרון השואה והשתקפותם בחברה הערבית-פלסטינית בישראל, מתום מלחמת העולם השנייה ועד ימינו. ייחודו של המחקר הוא בבחינת האופן בו מסופר הסיפור של השואה בעיתונות הערבית כמכשיר לאומי מעצב שיתרום לחשיפת המנגנונים האידיאולוגיים המעצבים. בנוסף, מחקר זה ירחיב את הבנת המשמעות של סיקור העיתונות בשפה הערבית את התכנים הישראליים.