אסנת אמילי רנץ

אסנת אמילי רנץ
אלימות דתית בשלהי העת העתיקה – בין יהודים, שומרונים ונוצרים
בהנחייתו של פרופ` עודד עיר שי
שלהי העת העתיקה מסתמנת בין השאר גם כתקופה רווית אלימות, אשר התאפיינה בלהט דתי ובפעילות קבוצתית המונים. תיאורי האירועים העולים מהכרוניקות ושאר כתבי התקופה מלמדים כי גם היהודים, לצדן של קבוצות שונות מקרב הנוצרים, נטלו חלק במאבקים, לעתים מתוך התגוננות וחוסר ברירה, לעיתים כיוזמים, באמצם התנהגות עדרית אלימה, הן ברמת ההסתה הן בגילויים מעשיים. המחקר מבקש להבין את משמעות המושג "אלימות" לבני תקופה זו, וכן לברר מה ביקשו כותבי תולדות הימים הנוצריים להשיג על ידי הצגת אלימות יהודית על אופניה השונים.