צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

אהובה ליברלס נוימן

אהובה  ליברלס נוימן
"כגוי לכל דבר": מתנצרים באשכנז במוצאי ימי הביניים
בהנחיית פרופ' ישראל יעקב יובל וד"ר אפרים שהם-שטיינר

 

 כיצד המרת דתו של יהודי באשכנז בשלהי ימי הביניים (1500-1350) השפיעה על מעגלי השייכות והזהות שלו? באיזו מידה נפרמו קשריו עם חברת המוצא שלו, או שמא חרף "הלידה מחדש" כנוצרי, המשיכו להתקיים זיקות שונות בינו ובין החברה שאותה נטש? באיזו אופן השפיעו הצרכים השונים של משפחת המומר וההתמודדויות שעמדו בפני הקהילה היהודית על טיבם של קשרים אלו ובאילו מקרים קשרים אלו אפילו התחזקו לאחר ההמרה? מן הצד השני, רבים מן היהודים עסקו בהלוואות ובעסקים כלכליים אחרים שיצרו חיכוך ומפגש תמידי בין יהודים לנוצרים. כיצד הושפעו קשריו הקודמים של היהודי לשעבר עם החברה הנוצרית שכעת הפך לחלק ממנה? מאילו קשרים ותפקידים שנשאו בחברה היהודית והנוצרית לפני המרתם נאלצו המומרים להיפרד ואילו דלתות חדשות נפתחו בפניהם? האם התקיים פער בין זהותו הדתית של אדם ובין הגדרת הזהות העצמית ומעגלי השייכות החברתית שלו?

עבודתי המחקרית מסתמכת על עיון וניתוח ממצאים ממקורות ראשוניים מגוונים: עבריים גרמניים ולטיניים, ועוסקת בסוגיות הקשורות במבנים משפחתיים, מעמד כלכלי, השכלה, קהילה, מערכות חוק ושלטון. כיצד השתנו המבנים המשפחתיים בעקבות ההמרה? האם המשפט הנוצרי נטה דווקא לטובת האב המתנצר או דווקא לטובת האם והקהילה היהודית ובמה היו הדברים תלויים? היכן ממוקם המומר בציר שבין הקהילה, השליט הנוצרי והחילוני? אילו מערכות ויחסי כוחות פעלו במקרה שיהודי שקל להמיר את דתו? אני מקווה שמחקר זה יהווה פרק בהיסטוריה החברתית של יהודים ונוצרים בתקופה זו שבתפר בין ימי הביניים וראשית העת החדשה.