אביעזר (אבי) טוטיאן

אביעזר טוטיאi
הקהילה היהודת באסתאנבול 1839-1770
בהנחיית הפרופ' ירון בן-נאה

תמצית המחקר:  ההיסטוריה של הקהילות היהודיות במרחב העות'מאני בכלל ובערי האימפריה המרכזיות בפרט היא תחום מחקר חשוב ומתפתח, אשר טרם הגיע למיצוי מלא. מחקרי מבקש לתאר את האופי, הדמות, המבנה והמוסדות של הקהילה היהודית בעיר אסתאנבול, בין השנים 1839-1770 .  תקופה זו, שהיא, מחד גיסא, מרובת משברים ומאידך גיסא, מנצנצים בה ניצני תמורות ושינויים, לא נחקרה כדבעי בכל מה שקשור לקהילה היהודית (הרבנית והקראית) בעיר הבירה האימפריאלית. המחקר נסמך על מקורות ראשוניים ומשניים, פנימיים וזרים, בעברית ובלועזית, בתורכית (עות'מאנית ומודרנית) ובג'ודזמו (= לאדינו). המחקר ירחיב את המסד המחקרי הקיים ויבהיר את התהליכים שעברו על הקהילה היהודית בעיר אסתאנבול בטרם תקופת הרפורמות של ה'תנזימאת'.