ד"ר ענת הלמן

ענת הלמן
שעת קבלה בסמסטר א': ימי ג', 18:00-17:00, בתיאום מראש בדוא"ל. המכון ליהדות זמננו, חדר 423 (קומה עליונה) שעת קבלה בסמסטר ב': ימי ב', 18:00-17:00, בתיאום מראש בדוא"ל. המכון ליהדות זמננו, חדר 423 (קומה עליונה)

מרצה בכירה. בעלת תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מלמדת היסטוריה חברתית של העת החדשה ומתמחה בחקר היישוב היהודי בתקופת המנדט ובשנותיה הראשונות של המדינה.