תלמידי מוסמך במסלול המחקרי

יערה שור

יערה שור

החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם- השוואה בין משפט קסטנר למשפט אייכמן והשינוי בתפיסת השואה במדינת ישראל בעקבות משפטים אלו
בהנחיית פרופ' מנואלה קונסוני
מירי שרף

מירי שרף

תלמידת מחקר
בהנחית הפרופ' אמילי ביודיק, ספרות אנגלית, והד"ר עמוס גולדברג, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא עבודת המחקר:

שתי יצירות אוטוביוגרפיות המעוגנות במלחמת העולם השנייה ודוברות את שפת הקומיקס –