תלמידי מוסמך במסלול המחקרי

דוד גדיש

דוד גדיש

יהודים ונוצרים בעבר הירדן המזרחי במאות ה2-4 לסה"נ, וזיקתם למרכז הארץ ישראלי
בהנחיית פרופ' עודד עיר-שי
אריאלה להמן

אריאלה להמן

ההכנות לשבת אצל יהודי אשכנז בימי הביניים
בהנחיית פרופ' אלישבע באומגרטן

הזהות הקהילתית והדתית של יהודי אשכנז בימי הביניים – הן במישור האמוני-תיאורטי והן במישור המעשי – התעצבה תוך קיום קשרים עם חברת הרוב הנוצרית הסובבת,