תלמידי דוקטורט

irit

עירית חן

משלחת הקניות בקלן 1965-1953
בהנחיית פרופ' יפעת וייס וד"ר שרון ליבנה
Iritchen7@gmail.com
שנותיה של גרמניה הנאצית והשמדת יהודי אירופה הכתיבו את אופי הקשר בין מדינת ישראל, שראתה עצמה כנציגת העם היהודי, לבין הרפובליקה הפדרלית הגרמנית, שראתה עצמה …
תמונה

עומר לכמן

פעילותם של ארגונים יהודים אמריקאים בקרב מהגרים מחוץ לארצות הברית 1921 - 1929.
בהנחיית פרופ' אלי לדרהנדלר
omerlachman55@gmail.com
שאול  סיידלר-פלר

שאול סיידלר-פלר

״בחבלי המודרניזציה: הקהילה היהודית בפראג בשלהי המאה השמונה-עשרה״ (שם זמני)
בהנחיית שאול שטמפפר

במהלך המאה השמונה-עשרה, ובמיוחד משך קיסרותו של יוסף השני, חלה באימפריה האוסטרית שורה של שינויים ותיקונים חוקיים וחברתיים משמעותיים ביותר למיעוטים דתיים בכלל, וליהודים בפרט.