תלמידי דוקטורט

שאול  סיידלר-פלר

שאול סיידלר-פלר

״בחבלי המודרניזציה: הקהילה היהודית בפראג בשלהי המאה השמונה-עשרה״ (שם זמני)
בהנחיית שאול שטמפפר

תיאור קצר ותמציתי של המחקר (פיסקה עד שתיים): במהלך המאה השמונה-עשרה, ובמיוחד משך קיסרותו של יוסף השני, חלה באימפריה האוסטרית שורה של שינויים ותיקונים חוקיים וחברתיים משמעותיים ביותר למיעוטים דתיים בכלל, וליהודים בפרט.

נעמה סרי לוי

נעמה סרי לוי

היהודים הפולנים ששרדו את השואה בברית המועצות והתמורות שחוללו במחנות העקורים
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

בשנת 1946 הגיעו למחנות העקורים שבשטח הכיבוש האמריקני בגרמניה כ-200,000 יהודים פולנים, שבתחילת מלחמת העולם השנייה ברחו לברית המועצות ושהו שם במשך שנות …