×

הודעת אזהרה

Missing Feeds plugin DateIcalIcalcreatorParser. Please contact your site administrator.

תלמידי דוקטורט

דניאל ש. גרוס

דניאל ש. גרוס

אסכולה של היסטוריונים ציונים אמריקנים
בהנחיית פרופ׳ אלי לדרהנדלר

במסגרת הקשר חברתי-תרבותי, ותוך שימוש בניתוח היסטורי-אינטלקטואלי, השאלה המנחה את עבודתי היא: האם קבוצה פרטיקולארית של הוגים והיסטוריונים יהודים אמריקאים יכולה להיחשב כמעצבת שיח ציוני מקביל לשיח שהתנהל בקרב עמיתיהם הישראליים?

יהודה דבורקין

יהודה דבורקין

יוזמות יהודיות-בריטיות להשבת קניין תרבותי יהודי לאחר השואה
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

מחקרו של יהודה מנסה למפות ולנתח את היוזמות היהודיות-בריטיות להשבת קניין תרבותי לאחר השואה ואת התהליך כפי שהתרחש בפועל באזור הכיבוש הבריטי.

עפר  ולדמן

עפר ולדמן

"להשאר, זה רצוני, במקום בו מעולם לא הייתי ". מחקר פרוסופוגרפי אודות סופרות וסופרים יהודים צעירים במזרח גרמניה, 1976-1968,
בהנחייתם של פרופ' יפעת וייס (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' יורגן ברוקוף (האוניברסיטה החופשית, ברלין)