תכנית MA חדשה ליהדות המזרח

יוני 26, 2017

תכנית מוסמך בלימודי יהדות ספרד והמזרח

בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית לימודים למ"א בלימודי יהדות ספרד והמזרח.

מטרת התכנית להכשיר תלמידים מתקדמים לקראת מחקר מעמיק בתרבות, בהיסטוריה ובמורשת של יהדות ספרד והמזרח לאורך הדורות.

התכנית היא רב תחומית; התלמידים/ות יוכלו להתמחות בדיסציפלינות שונות הקשורות ליהודי ספרד והמזרח: היסטוריה, ספרות, לשון, פילוסופיה, הלכה, אמנות, פולקלור, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד. החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו אחראי על ניהול התכנית והתפתחותה.