סמינר מחלקתי המכון ליהדות זמננו - פרופ' עוזי רבהון-16.5.2017

תאריך: 
ג', 16/05/2017 - 14:15 עד 16:00

מיקום: 
בבניין המכון ליהדות זמננו, חדר 400

 

מצורפת הזמנה להרצאתו של  פרופ' עוזי רבהון בנושא: "נטל כפול": הגירה של ישראלים לגרמניה