הזמנה להרצאת אורח על יהודי מצרים

תאריך: 
ב', 15/05/2017 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 5318 במדעי הרוח